چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

آموزش گرامر HIGH-3 با فایل های صوتی (Podcasts)

Unit 1
---------------------
Jessica's Video on Articles -- Part 1
Jessica's Video on Articles -- Part 2
Jessica's Video on Generic Nouns

Unit 2

Unit 2 Focused Practice 1
Unit 2 Focused Practice 2
Unit 2 Focused Practice 3
---------------------
Unit 3
Unit 4

بقیه یونیت ها به زودی اضافه خواهند شد.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

نکته: همانطور که متوجه شده اید، گرامر کتاب های High دارای جزئیات فراوانی هستند و به همین دلیل مطالعه این کتاب ها فقط برای یک ترم قطعا کافی نیست. به این ترتیب، برای درک بهتر مطالب این کتاب ها بایستی متن ریدینگ بارها خوانده شده و تمرینات با ذکر دلیل درست و منطقی حل شوند تا اینکه بالاخره اصل مطلب فراگرفته شده و بتوان از آن در صحبت و نگارش و غیره بهره برد.

پس لطفا اگر در فایل صوتی به هرگونه نکته مبهم یا ناقص برخورد نمودید حتما با ایمیل درمیان بگذارید.

قبلا از پیشنهادات و نظرات شما کمال تشکر را دارم.

mortezamail62@gmail.com

گرامر Elementary 3

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
------------------------
Unit 5 Grammar Note 1
Unit 5 Grammar Note 1 Exercises
Unit 5 Grammar Notes 2 and 3 plus Exercises
------------------------
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9

Mid-Term Self-Test Vocabulary
Remedial Test 1 Vocabulary
Remedial Test 2 Vocabulary
Remedial Test 3 Vocabulary

Mid-Term Self-Test Grammar
Remedial Test 1 Grammar
Remedial Test 2 Grammar
Remedial Test 3 Grammar


آموزش گرامر Inter-2 با فایل های ویدیوئی (Vodcasts)

لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

برای دانلود فایل هر فصل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.Linking Verbs افعال ربطی (Inter 2 Unit 1)

Inter 2 Unit 2

تفاوت بین tell و say

تغییراتی که موقع reported speech در جمله اعمال می کنیم (Grammar Note 2 page 48)

تمرین برای درک بهتر reported speech

should have done

Must Have Done

Could Have Done

Active and Passive Voice

Verb + Infinitive/-ing and Sensory Verbs

Used to / Would

Mid-Term Self Test

Remedial Test 1

Remedial Test 2

Remedial Test 3

لطفا نظر بدهید تا فایل های بعدی با کیفیت بهتری ارائه گردند.
(البته باید از طریق آدرس ایمیلی که در بالا آمده نظر بدید. چون بخش نظرات در این سایت کار نمی کند.)


آموزش گرامر HIGH-2 با فایل های ویدیوئی (Vodcasts)

High 2 Unit 1 

High 2 Unit 2 

High 2 Unit 3  

------------------------------ 

به عنوان پیشنیاز فصل چهار این چهار ویدیو را ببینید 

Reported Speech 

تفاوت بین say و tell 

تغییراتی که موقع reported speech در جمله اعمال می کنیم 

تمرین reported speech

High 2 Unit 4     

---------------------------

High 2 Unit 5 

High 2 Unit 6   

---------------------------

به عنوان پیشنیاز فصل هفت این ویدیو را ببینید

معلوم و مجهول

High 2 Unit 7   

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 1 

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTES 2, 3, AND 4

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Gerunds  

---------------------------   

  HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 5 -- PART ONE  

این ویدیو در واقع درس 7 از اینتر 2 می باشد که بخشی از مطلب ارائه شده در های دو درس هشت نوت 5 را تشکیل می دهد 

 

high2_GRAM_unit_08_Notes_5_6 

high2_GRAM_unit_08_A_4_app_6

---------------------------  

 HIGH 2 UNIT 9 

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Infinitives

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 10

---------------------------

 The rest of the book is coming soon

--------------------------- 

High 2 Mid-Term Self-test 

High 2 Remedial Test 1 

High 2 Remedial Test 2  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

High 2 Remedial Test 3  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

 

Thanks


کل محتوای وبلاگ در یک نگاهمطالب جدید در وبلاگ

لطفا برای مشاهده ی تمام مطالب وبلاگ بر روی نام ماه ها در منوی سمت راست کلیک کنید. با این کار هم پست های جدید و هم مطالب جدید در پست های به روز شده را خواهید دید.

با سلام

به تازگی و با نزدیک شدن امتحان فاینال:

High 1 Mid-Term Self-Test and Remedial Tests 1,2,3

High 2 Mid-Term Self-Test

High 2 Remedial Test 1


High 3 Mid-Term Self-Test

موارد بعدی به مرور اضافه خواهند شد.


لطفا برای مشاهده ی تمام مطالب وبلاگ بر روی نام ماه ها در منوی سمت راست کلیک کنید. با این کار هم پست های جدید و هم مطالب جدید در پست های به روز شده را خواهید دید.

لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.
آموزش گرامر Intermediate 1 با فایل های صوتی (Podcasts)

لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

برای دانلود فایل هر فصل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

Intermediate 1 Unit 1

Intermediate 1 Unit 2

Intermediate 1 Unit 3

Intermediate 1 Unit 4

Intermediate 1 Unit 5

Intermediate 1 Unit 6

Intermediate 1 Unit 7

Intermediate 1 Unit 8

Intermediate 1 Mid-Term Self-Test

Intermediate 1 Remedial Test 1

Intermediate 1 Remedial Test 2

Intermediate 1 Remedial Test 3

آموزش نقطه گذاری High-Intermediate 1 با فایل های صوتی (Podcasts)

punctuation notes in workbook

لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

برای دانلود فایل هر فصل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

High 1 Unit 1

High 1 Unit 2

High 1 Unit 3

High 1 Unit 4

High 1 Unit 5

High 1 Unit 6

High 1 Unit 7

High 1 Unit 8

High 1 Unit 9

High 1 Unit 10

آموزش گرامر Elementary 2 با فایل های صوتی (Podcasts)


لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

برای دانلود فایل هر فصل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

Elementary 2 Unit 1

Elementary 2 Unit 2

Elementary 2 Unit 3

Elementary 2 Unit 4

Elementary 2 Unit 5

Elementary 2 Unit 6

Elementary 2 Unit 7

Elementary 2 Unit 8

Elementary 2 Unit 9

Elementary 2 Mid-Term Self-Test

Elementary 2 Remedial Test 1

Elementary 2 Remedial Test 2

Elementary 2 Remedial Test 3تقویم ترمی کانون زبان ایران در زمستان 93

تقویم ترمی کانون زبان ایران در زمستان 93 را می توانید در لینک زیر دانلود کنید.


دانلود (زمستان 93)

لینک مربوط به صفحه دانلود کانون زبان ایران

گزارش تخلف
بعدی