چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

آموزش گرامر Inter-2 با فایل های ویدیوئی (Vodcasts)

لطفا هر گونه نظر، ایراد یا اشکال را به mortezamail62 (در gmail) ارسال بفرمایید.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

برای دانلود فایل هر فصل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.Linking Verbs افعال ربطی (Inter 2 Unit 1)

Inter 2 Unit 2

تفاوت بین tell و say

تغییراتی که موقع reported speech در جمله اعمال می کنیم (Grammar Note 2 page 48)

تمرین برای درک بهتر reported speech

should have done

Must Have Done

Could Have Done

Active and Passive Voice

Verb + Infinitive/-ing and Sensory Verbs

Used to / Would

Mid-Term Self Test

Remedial Test 1

Remedial Test 2

Remedial Test 3

لطفا نظر بدهید تا فایل های بعدی با کیفیت بهتری ارائه گردند.
(البته باید از طریق آدرس ایمیلی که در بالا آمده نظر بدید. چون بخش نظرات در این سایت کار نمی کند.)


آموزش گرامر HIGH-2 با فایل های ویدیوئی (Vodcasts)

High 2 Unit 1 

High 2 Unit 2 

High 2 Unit 3  

------------------------------ 

به عنوان پیشنیاز فصل چهار این چهار ویدیو را ببینید 

Reported Speech 

تفاوت بین say و tell 

تغییراتی که موقع reported speech در جمله اعمال می کنیم 

تمرین reported speech

High 2 Unit 4     

---------------------------

High 2 Unit 5 

High 2 Unit 6   

---------------------------

به عنوان پیشنیاز فصل هفت این ویدیو را ببینید

معلوم و مجهول

High 2 Unit 7   

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 1 

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTES 2, 3, AND 4

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Gerunds  

---------------------------   

  HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 5 -- PART ONE  

این ویدیو در واقع درس 7 از اینتر 2 می باشد که بخشی از مطلب ارائه شده در های دو درس هشت نوت 5 را تشکیل می دهد 

 

high2_GRAM_unit_08_Notes_5_6 

high2_GRAM_unit_08_A_4_app_6

---------------------------  

 HIGH 2 UNIT 9 

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Infinitives

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 10

---------------------------

 The rest of the book is coming soon

--------------------------- 

High 2 Mid-Term Self-test 

High 2 Remedial Test 1 

High 2 Remedial Test 2  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

High 2 Remedial Test 3  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

 

Thanks


گزارش تخلف
بعدی