چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

آموزش گرامر HIGH-3 با فایل های صوتی (Podcasts)

Unit 1
---------------------
Jessica's Video on Articles -- Part 1
Jessica's Video on Articles -- Part 2
Jessica's Video on Generic Nouns

Unit 2

Unit 2 Focused Practice 1
Unit 2 Focused Practice 2
Unit 2 Focused Practice 3
---------------------
Unit 3
Unit 4

بقیه یونیت ها به زودی اضافه خواهند شد.

توجه: این فایل ها به صورت شخصی ساخته شده اند و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارند.

نکته: همانطور که متوجه شده اید، گرامر کتاب های High دارای جزئیات فراوانی هستند و به همین دلیل مطالعه این کتاب ها فقط برای یک ترم قطعا کافی نیست. به این ترتیب، برای درک بهتر مطالب این کتاب ها بایستی متن ریدینگ بارها خوانده شده و تمرینات با ذکر دلیل درست و منطقی حل شوند تا اینکه بالاخره اصل مطلب فراگرفته شده و بتوان از آن در صحبت و نگارش و غیره بهره برد.

پس لطفا اگر در فایل صوتی به هرگونه نکته مبهم یا ناقص برخورد نمودید حتما با ایمیل درمیان بگذارید.

قبلا از پیشنهادات و نظرات شما کمال تشکر را دارم.

mortezamail62@gmail.com


متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی