چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

گرامر بخش 6 کتاب Inter-3 مربوط به Nominalization

ویدیوی این بخش رو می تونید از سایت «تخته سفید» در آدرس زیر دانلود کنید.

http://takhtesefid.org/watch?v=10856988576


متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی